Filipino Tagalog

Maligayang pagdating sa website ng California California Citizens Redistricting Commission (CRC) 2020 kung saan mahahanap mo ang impormasyon tungkol sa proseso ng muling pagdidistrito ng California at kung paano ka makakasali. Noong Nobyembre 2008, ipinasa ng mga botante ng California ang UNANG Batas ng Mga Botante, na pinapahintulutan ang paglikha ng Independent Citizens Redistricting Commission na gumuhit ng mga bagong linya ng distrito, na kinukuha ang trabaho sa kamay ng Lehislatura ng California at ilipat ito sa mga mamamayan. Noong 2010, ang UNANG Batas ng VOTERS para sa Kongreso ay nagdagdag ng responsibilidad na iguhit ang mga distrito ng Kongreso sa Komisyon.

Narito ang impormasyon upang matulungan kang makisali sa proseso.

Inaanyayahan ka naming magbigay ng input sa pamamagitan ng pagbisita sa: https://drawmycacommunity.org External link opens to a new window or tab/.