Vietnamese

Chào mừng bạn đến với trang web của Ủy ban Tái phân chia khu vực Công dân California (CRC) năm 2020, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin về quy trình tái phân chia khu vực của California và cách bạn có thể tham gia. Vào tháng 11 năm 2008, cử tri California đã thông qua Đạo luật Cử tri FIRST, cho phép thành lập Ủy ban Tái phân chia Công dân Độc lập để vẽ các ranh giới quận mới, đưa công việc này ra khỏi tay Cơ quan Lập pháp California và chuyển giao cho công dân. Năm 2010, Đạo luật VOTERS FIRST dành cho Quốc hội đã bổ sung trách nhiệm thu hút các khu vực của Quốc hội cho Ủy ban.

Đây là thông tin để giúp bạn tham gia vào quá trình này.

Chúng tôi mời bạn cung cấp thông tin đầu vào bằng cách truy cập: https://drawmycacommunity.org/ External link opens to a new window or tab.